Časté Dotazy

Svatba v Chorvatsku – Co a jak?

Dokumenty | Soudní překlady | Soudní tlumočník | Svatební zápis | Oddací listy | Snubní prsteny | Změna příjmení | Postupy a praxe |

Svatba - Co a jak na svatbu v Chorvatsku

Svatba v Chorvatsku – Co, kde a jak? Zde jsme vypsali nejdůležitější informace, které vás nejčastěji zajímají. samozřejmě, máte-li i přesto další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.


Předsvatební schůzka

Jedná se o povinnou oficiální schůzku s vaším oddávajícím na patřičné matrice v Chorvatsku. Tato schůzka probíhá cca 45 minut, za přítomnosti soudního tlumočníka. Slouží k ověření vaší totožnosti, svobodné vůle, dostatečné vzájemné informovanosti (např. i o tom, co sňatek obnáší), předají se potřebné dokumenty za účelem sepsání svatebního zápisu (protokolu), vytvoření úřední složky, konečnému potvrzení termínu a místa svatebního obřadu, stanovení společného příjmení, přípravě vystavení vašeho oddacího listu… Není třeba se jí obávat. Většinou jsou tyto schůzky provázeny humorem ….


Potřebné dokumenty

Vyžádané dokumenty jsou v podstatě hlavní podmínkou pro uzavření právoplatného manželství, popř. registrovaného partnerství.

Nevěsta i ženich potřebují tyto dokumenty:

  • platný OP (platnost OP musí být platná ještě min. dalších 6 měsíců po termínu svatby)
  • Originál RL (Je nezbytné vyžádat si na vaší matrice NOVÝ originál RL za účelem sňatku v zahraničí. Tento RL může být vystaven NEJDŘÍVE 90 dnů před termínem svatby, opatřen čitelným razítkem dané matriky)
  • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku k zahraničí (Je nezbytné vyžádat si jej na vaší matrice – za účelem sňatku v zahraničí. Tento dokument rovněž musí být vystaven NEJDŘÍVE 90 dnů před termínem svatby, opatřen čitelným razítkem dané matriky)

Zmíněné dokumenty není zapotřebí ověřit notářským razítkem. Je však nutné zaslat nám jejich naskenované kopie, abychom je předali soudnímu tlumočníku za účelem vyhotovení jejich překladů do chorvatského jazyka. Překlady pak na Vás budou čekat na předsvatební schůzce.


Překlady jedině v Chorvatsku?

– dříve bylo možné vyhotovení překladu dokumentů jakýmkoliv soudním tlumočníkem pro chorvatský jazyk. Dnes však tuto volbu nedoporučujeme, neboť nejedná-li se o soudního tlumočníka v Chorvatsku, nemusí být váš sňatek právně uznán. Jedná se tedy o naše vřelé doporučení, nikoliv podmínku. Pokud se ale rozhodnete využít služeb soudního tlumočníka „na vlastní triko“, nezodpovídáme za případné komplikace…


Musím mít soudního tlumočníka?

Ano. Rozumíme, že se jedná o výdaj „navíc“, že mnozí z vás dostatečně chorvatštině rozumí … Nicméně, jedná se o jednu z podmínek pro uzavření právoplatného svazku v zahraničí. Přítomnost soudního tlumočníka je vyžadována jak při předsvatební schůzce s oddávajícím, tak i na svatebním obřadu.


Potřebuji Apostilu?

Jste-li občanem ČR nebo SR, pak ne. Nenechte se zbytečně zmást některými úřady …!


Prstýnky

V Chorvatsku není předání si snubních prstenů podmínkou. Je to zcela na vás …


Oddací listy

Oddací listy obdržíte neprodleně po skončení svatebního obřadu (ve zcela výjimečných případech první následující den jeho osobním převzetím na matrice). Oddací listy jsou vystaveny – 1x originál v chorvatském jazyce a 1x v mezinárodní verzi. Např. české matriky však stále ještě vyžadují ověřenou kopii jejich soudního překladu do češtiny …


Změna příjmení

Na předsvatební schůzce se vás oddávající dotáže, jak jste se dohodli na společném příjmení. Máte několik možností, např.:

  • nevěsta si ponechá příjmení ženicha
  • nevěsta si ponechá rodné příjmení a přidá i příjmení ženicha
  • ženich si ponechá příjmení nevěsty

Pokud si nevěsta ponechá příjmení ženicha – v Chorvatsku nemají koncovky ženského tvaru, jakou je např. koncovka „-ová“. Jméno nevěsty pak tím pádem bude ve tvaru např. „Jana Novák“. Po návratu do ČR či SR pak při návštěvě vaší matriky můžete zvolit, zda si přejete tento tvar příjmení ponechat. Pokud ano, vyžádejte si při předání Oddacího listu matrice ještě náležitý dokument o ponechání tvaru příjmení, jaký je uveden na Oddacím listu. Jestliže si chorvatský tvar příjmení ponechat nechcete, nemějte obavy. Matrika vám správnou koncovku automaticky přidělí.


Chybí vám tu některá z informací? Kontaktujte nás!

alibra wedding

svatba-v-zahranici.alibra-zb.com           svatba.alibra-zb.com         svatby.jex.cz